Navigation How we work Case Reports Our family Blog Training
Career

Projektledare/Project Manager

Written by Thomas Godawszky

Lite om oss på ProCori
Vi är ett konsultföretag som specialiserat sig på tjänster inom Service Management och tillhörande molnbaserade lösningar, primärt ServiceNow.
Det vi hjälper våra kunder med är att få organisationen och dess processer att hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt i sitt Service Management verktyg, med hänsyn till kostnad, kvalitet och tid.

Vårt tjänsteutbud omfattar projektledning, rådgivning, lösningsdesign, implementering, utbildning samt även hantering av hela livscykeln av de levererande tjänsterna hos kunden. Livscykelhanteringen kan omfatta stöd efter implementering kring förbättringshantering, hjälp med att hantera krav på ny funktionalitet/processer och support till IT och verksamheten avseende Service Management plattformen.

Vår erfarenhet omfattar en bred flora av kunder/branscher såväl som ett brett spektrum inom området Service Management från Service Strategy, Service Design, Transformation till Operations samt understödjande Continuous Service Improvement, såväl inom IT som ”icke IT relaterade” processer, t.ex. HR, Finance, Facility Mgmt, m.fl.

Vi är i dag en av de ledande ServiceNow partnerna där samtliga konsulter är certifierade på plattformen. Vi har mer än 8 års erfarenhet på plattformen vilket gör oss till en av de mer erfarna partnerna till ServiceNow i Norden.

Varför jobba på ProCori
Vi försöker jobba efter devisen att vi är en familj. Vi tar hand om varandra och ser till att vi jobbar som ett lag. Vi eftersträvar öppenhet och vill att alla skall känna att det är högt i tak, att man vågar ”göra fel” samt att inget uppdrag är ”för litet” eller att någon kompetens inte kan tillvaratas. Vi uppmuntrar våra medarbetare att komma med idéer, initiativ och förbättringsförslag som gör att vår vardag blir roligare och lättare att hantera. Vi lägger stor fokus på kunderna, kvalité i det vi gör, att våra kunder skall vara nöjda så att de även är kund hos oss ”imorgon”.

Du kommer att få jobba i ett dynamiskt team där alla bidrar med sin expertis. Alla hjälps åt och ingen är viktigare än någon annan. Balans mellan arbetsliv och fritid är viktigt, liksom mångfald och jämställdhet där ett av våra mål är att nå en jämnare fördelning mellan kvinnor och män.

Våra projekt spänner över alla typer av verksamheter vilket gör att du kommer i kontakt med en mängd olika kunder och organisationer. Du kommer att jobba med kollegor som brinner för området och besitter en av de bästa kompetenserna avseende införandet av marknadens absolut bästa lösningar och verktyg inom Service Management.

Arbetsbeskrivning
Befattningen är primärt som projektledare men omfattar även rollen som rådgivare inom området Service Management. Som projektledare leder du både stora och mindre projekt inom Service Management, oftast med utgångspunkten verksamhetsstödjande verktyg. Projektledaren är delaktig i projektets alla faser, från planering och kravställning till införande och överlämning till verksamheten. Våra kundprojekt har en stark koppling till våra kunders verksamhet och eftersom vi är en konsultorganisation har du som projektledare kontaktytor mot många olika intressenter, både internt och externt. Du kommer att jobba i nära relation med våra kunder, vår sälj- och leveransorganisation.

I rollen ingår även att agera rådgivare åt kunder inom förvaltning av lösning, vidareutveckling av lösning samt förädling av relaterade verksamhetsprocesser med hjälp av verktygsstöd.

Ansvarsområden
Vara en nyckelspelare i alla avseende gällande projektplanering och leveransen av lösningarna gentemot kund med följande aktiviteter:
• Leda planeringen och implementeringen av projekt.
• Ansvara för den övergripande projekt- och resursplaneringen tillsammans med kundens projektteam samt ProCori’s konsultteam.
• Bidra med att bygga upp, förädla metoder och “Best practice” avseende projekt och konsultorganisation inom området Service Management.
• Agera som den primära kontaktytan för projektrelaterade aktiviteter gentemot kunderna.
• Förbereda samt planera kundrelaterade aktiviteter, dokumentation och dess tillhörande tidsplaner.
• Ha förmågan att kunna förklara tillvägagångssättet och metodiken avseende hur vi genomför projekt och implementation.
• Kunna hantera projektdirektiv, omfattning, mål, budget samt ingående komponenter avseende leveransen såsom resursallokering, tidsplaner, risker och dess uppföljning.
• Hantera rapportering till styrgrupper, IT-avdelning och övriga intressenter.
• Bidra med kvalitetshöjande åtgärder och uppföljning av desamma.
• Ha god förståelse för den övergripande påverkan på kundens verksamhet avseende den föreslagna lösningen.
• Delta i alla aspekter avseende utveckling av kundens vidare behov efter projektavslut.

Exempel på aktiviteter:
– Uppföljning och kontroll av kvalitén och användningsgrad i leveransen
– Agera rådgivare avseende lösningsförvaltning, vidareutveckling och processförädling
– Kunna bidra till samt utföra enklare process- och slutanvändarutbildning

Kravprofil
• Mer än 3 års erfarenhet som projektledare med vana att hantera större projekt gärna inom området Service Management
• Erfarenhet av projektmetodiker såsom t.ex. PRISM, PPS, Prince2, Agila metoder
• Erfarenhet av projekthanteringstekniker/metoder och tillhörande verktyg
• Ha god kommunikationsförmåga, både i tal o skrift, i både svenska och engelska
• Vara en god lyssnare
• Konsultmässig
• Lagspelare

Meriterande
• Generell förståelse för IT Service Management
• Erfarenhet av ITSM-verktyg
• ITIL-certifiering
• Erfarenhet av förändringsledning
• Förmåga att leda workshop

Övrigt
• Resor förekommer, primärt inom Sverige, men även utomlands

Ansökan
Stämmer ovanstående in på dig och du vill bli en av oss? Tveka då inte att skicka in en ansökan med personligt brev och CV till hr.se@procori.com. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår konsultchef Thomas Godawszky 0732-400 340.